Latest Event Updates

About Us

Posted on Updated on

Растеж на групата за King´s е амбициозен, не само за нас като компания, но да обучаваме децата и всички семейства, които зависят от нашия опит.
Ние изнасяме повече от четиридесет и пет години на международния пазар, предлагащи най-добрите британски образование деца в нашите училища, за младите хора в царе колеж международни летни лагери и преподаване на английски в нашите царе обучение класове за възрастни. Ние сме експерти в британското образование в международен контекст.
Това е част от създаването и развитието на нашата визия в класната стая, а също и в нашата сфера на действие. Нашите учители се акцентира върху важността на екипната работа и съвместните усилия, докато нашите мениджърски екип сложи на същия акцент върху сътрудничеството на компаниите в групата на царете. Хората са в основата на всичко, което правим. От готвачи и персонала учителите и управленски екип; допринасят за върхови постижения и бизнес и академичен успех с което е известен и уважаван група.

За повече информация моля свържете се с:
Dimitar Aleksandrov 
00359 2 987 99 58
skylines@omega.bg

Tanya Ilieva
00359 2 805 06 27
tanya@integral.bg

Natasha Hristova
00359 2 988 03 40
eshsa@einet.bg